ZOMBIE ARENA

NL:

Het is het jaar 2080, meer dan dertig jaar na The Singularity. De mensheid is uiteengevallen in geassimileerden, de aangepasten oftewel de cyborgs aan de ene kant, en de rebellen, de onbruikbaren, maar ook de verdwaalden, de verslaafden en straatrovers aan de andere kant. Onafhankelijke media bestaan alleen nog diep ondergronds. Denken wordt aan machines overgelaten. Voor niet gemodificeerde mensen is er geen werk. De massas werkelozen worden zoveel mogelijk met injecteerbare nano games en virtuele drugs gepacificeerd. Velen bezorgen zichzelf al dan niet per ongeluk een overdosis. Als zombies dwalen ze rond, verdwaasd starend of razend van honger alles aanvallend. Buiten door kunstmatige intellegentie beheerste zones heerst daardoor vooral wetteloosheid en chaos. Huizen zijn gebarricadeerd. Mensen zijn tot de tanden bewapend. De straat is een bijna onbegaanbare plek. Om van A naar B te komen beweegt iedereen zich vrijwel alleen voort met bepantserde en bewapende voertuigen. Om deze voertuigen uit te rusten wordt alles gebruikt wat maar voor handen is. Een nieuwe vorm van expressie ontstaat: jezelf en je voertuig zo indrukwekkend en vervaarlijk mogelijk uitdossen, of je pantser nou echt sterk is of niet.

 


EN:

It is the year 2080, more than thirty years after The Singularity. Humanity has fallen apart in the assimilated, the adapted or the cyborgs on one side, and the rebels, the useless, but also the lost, the junkies and the street robbers on the other. Independent media only exist deeply underground. Thinking is left to machines. There is no work for unmodified humans. Masses od unemployed are pacified withinjectable nano games and virtual drugs as much as possible. Many more or less accidentally overdose. They roam around like zombies, staring mindlessly or attacking everything raging with hunger. It leads to lawlessness and chaos outside the zones controlled by artificial intelligences. Houses are barricaded. People are heavily armed. The street is unsafe. To get from A to B everyone uses armored vehicles. Anything possible and at hand is used to build these vehicles. A new form of expression develops: make yourself and your vehicle look as impressive and dangerous possible, whether your armor is strong or not.

 

>>> ZOMBIE APOCALYPSE SURVIVAL CONTEST <<<