Willem Kempers

TETEM

Methods of Learning

 

NL:

Artificiële intelligentie, computer systemen die kunnen leren en op hun bevindingen reageren, is in opkomst. De stijging in interesse komt door verbeteringen aan neurale netwerken, statistische modellen die zijn gemaakt naar het evenbeeld van biologische breinen. Vrijwel iedereen is dagelijks in contact met neurale netwerken, ze worden bijvoorbeeld gebruikt in je smartphone, verzorgen je Facebook feed en voorspellen welk product je online zou willen kopen.
In het werk ben ik op zoek gegaan naar het verschil in leren tussen mens en neuraal netwerk. Waar een neuraal netwerk leert door zo vaak mogelijk over de data te gaan, leren mensen vaak door associaties te bedenken en door het leggen van ezelsbruggetjes. Dat mens en machine op twee verschillende manieren leren betekend echter niet dat de een beter is dan de ander. Juist door samenwerking kunnen nieuwe inzichten ontstaan, dit is wat Methods of Learning probeert te laten zien. De ene kant van elk canvas staat voor het leerproces van de mens, de andere kant wordt bestuurd door een neuraal netwerk. Door samenwerking, waar de laser lijnen elkaar kruisen, ontstaat langzaam een cirkel.

 


 

EN:

 

The field of artificial intelligence, computer systems that can learn and act based on their findings, is gaining in popularity lately. The upsurge in interest is due to improvements to neural networks, statistical models created after the image of neurons in biological brains. Almost everyone interacts with neural networks on a daily basis: they can be found in your phone, control your Facebook feed and predict what product you might want to buy online.

 

Methods of Learning is an investigation into the the differences in learning between humans and neural networks. Whereas a neural network learns by crunching as much data as possible, humans tend to learn by associations and use tools to help them learn material faster. This difference doesn’t necessarily make one method of learning better than the other, both have advantages and disadvantages. A more collaborative approach towards artificial intelligence might bring new insights and possibilities in almost every subject.

 

Methods of Learning displays the benefits of a collaboration between humans and neural networks by learning to draw a circle. The left side of each canvas represents a more human type of learning: using mathematics to think around the problem of drawing a circle. The right side of each canvas is controlled by a neural network, which learns how to draw a circle from data.