Vanessa Evers

SYMPOSIUM / TALKS

NL:
Vanessa Evers

– professor computerwetenschappen en specialist in mens -machine interactie

Evers onderzoekt hoe mensen interacties aangaan met autonome objecten zoals robots of andere machines. Ze focust zich voornamelijk op de acceptatie van robots in de samenleving en hoe robots tot sociale wezens kunnen worden gemaakt. Evers is een internationaal werkende specialist op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie. Zij geeft regelmatig advies en presentaties over dit onderwerp. Vorig jaar was zij een waardevol lid van de Blink Youngblood prijs voor jong kunstenaarstalent.
Voor een echte insider kijk vragen we Vanessa Evers haar visie te geven op de Singularity voorspelling. Evers kent de huidige stand van zaken in deze technologieën, en kan ook met redelijkheid voorspellen wat haalbaar is. Zo kan zij bijvoorbeeld vertellen of de huidige opmars van robots een echte AI revolutie inluidt of dat er sprake is van een zogenaamde kunstmatige kunstmatige intelligentie. Bij de laatste is er geen sprake van een zich zelf ontwikkelende technologische entiteit, maar van een machine die keurig voorgeprogrammeerde taken uitvoert. Niettemin kan ook deze laatste voor grote veranderingen in cultuur en maatschappij zorgen.

 


 

EN:

Vanessa Evers
– professor computer science and specialist in human machine interaction
Evers researches how humans interact with autonomous objects such as robots and other machines. She focuses mostly on the acceptance of robots in society and on how robots could be made social entities. Evers works internationally as specialist in the area of robotics and artificial intelligence. She regularly advises and lectures on this topic. Last year she was a valuable member of the Blink Youngblood award for young art talent at GOGBOT.
We ask Vanessa Evers to give us her insider view on the Singularity prediction. Evers knows the present state of affairs in the relevant technologies and she can give a reasonable estimation of what is feasible. She can tell us whether the current development of robots is a genuine artificial intelligence revolution or whether we should speak of an artificial artificial intelligence in this case. In case of the latter there is no self-learning technological entity, but a machine that simply follows pre-programmed orders. Of course the latter could also generate major changes in society.