Tim Demper

ART / COBERCOHAL

Multiversescope

NL:

Er bestaat veel meer dan wij kunnen meten of waarnemen. Verschijnselen die niet te meten of waar te nemen zijn in ons Universum. Zoals verder in het heelal dan onze telescopen kunnen observeren of kleiner dan onze microscopen kunnen waarnemen. Maar daarbuiten bestaan er naast onze realiteit ook nog andere realiteiten in parallelle universums. Deze realiteiten hebben waarschijnlijk compleet andere natuurkundige regels. Met andere deeltjes, krachten of regels die niet voorstelbaar zijn voor de mens. Maar met de Multiversescope kan ik deze andere realiteiten observeren. Dit apparaat kan verschillende soorten deeltjes en krachten van andere realiteiten meten en modelleren.

 


 

EN:

Much more exists than we can ever measure or observe. There are phenomena that can’t be measured or observed in our Universe. Such as further away in the universe than our telescopes can observe or smaller than our microscopes can perceive. Furthermore, other realities in parallel universes exist alongside our reality. These realities likely have completely different physical rules. With different particles, forces and rules no human can imagine. But with the Multiversescope I can measure these different realities. This device can measure different kinds of particles and forces of other realities and model them.