Thomas Birsak

ART / CONCORDIA

Tempo Doeloe

NL:

Hoe kunnen we het immateriële erfgoed doorgeven van een land dat niet meer bestaat? Gebaseerd op de domeinen die deel uitmaken van het culturele erfgoed, heeft Thomas Birsak verhalen van verschillende generaties Indo’s verzameld.
Deze ‘verloren en gevonden’ herinneringen van de Nederlands-Indische cultuur in Nederland, heeft hij verbeeld in Batiks. Gebaseerd op en geïnspireerd door de ontwerpen van deze traditionele techniek (door UNESCO aangewezen als Meesterwerk van Oraal en Immaterieel erfgoed van de Mensheid), maakt Birsak deze verzamelde herinneringen tastbaar.

www.thomasbirsak.nl

 


 

EN:

How can we pass on the intangible heritage of a country that no longer exists? Thomas Birsak collected narratives from different generations of Indos, categorized and based on the domains that make up living cultural heritage. He visualizes these ‘lost and found’ recollections of the Dutch East Indies culture in the Netherlands in Batiks. Based on and inspired by the design of this traditional technique, designated by UNESCO as a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, Birsak makes these collected memories tangible.

www.thomasbirsak.nl