Sjoerd Schunselaar

ART / COBERCOHAL

NL:

Van kinds af aan is Sjoerd Schunselaar al gefascineerd door audiovisuele en elektronische technieken, de kracht van de natuur en het menselijk lichaam. Wat op jonge leeftijd begon met het demonteren van een game boy, resulteerde vele jaren later op de Rietveld Academie in ‘De Ontdekken Van Het Broekzakstof’; een project waarin al deze elementen verwerkt zijn. Dit project zoomt in op een microscopische wereld die we allemaal onbewust dicht bij ons dragen. Stof, vuildeeltjes van minder dan een halve micrometer (vaak samengesteld uit huisstof, zand, huidschilfers, haren en/of etensresten) verzamelen we bij alles wat we doen, en kan dus veel vertellen over de sporen van ons leven. Refererend naar zijn thesis over onze blinde vlek voor persoon data dat gigantisch veel wordt verzameld op het internet via commerciële profilering. Deze machine onderzoekt het broekzakstof door het te analyseren op kleur, transparantie, formaat en hardheid en zet deze gegevens om in een abstracte tekening. De uitkomst van de analyse wordt samen met het stof van de vrijwilligers gearchiveerd en tentoongesteld zodat de bezoeker met eigen ogen kan aanschouwen en fantaseren wie er achter het stof zit.

 


EN:

From my childhood i’m fascinated by audiovisual and electronic techniques, the power of nature and the human body. What began at a young age with disassembling of a game boy, resulted many years later on the Rietveld Academy in ‘The Discovering The Pocketdust’; a project in which all these elements are incorporated. This project zooms in on a microscopic world that we all unconsciously carry close to us. Dust, dirt particles of less than half a micrometer (often composed of housedust, sand, dander, hair and / or waste) we collect in everything we do, and so can tell a lot about the traces of our lives. Dealing with a thesis about our blind spot for how personal data is massively being collected on the internet for commercial profiling, the pocket dust machine also works as a metaphor. It seems we treat our personal data with the same disregard as our own pocket dust. This machine explore the pocketdust by analyzing the color, transparency, amount and toughness, and converts this data into an abstract drawing. The outcome of the analysis, together with the dust of the volunteers, will be archived and exhibited so that visitors can see it with their own eyes and imagine who is behind the dust.