Remy Konings

ART / COBERCOHAL

NL:

Het concept achter deze installatie is om een structuur te creëren dat de interesse van mensen in mijn academie visualiseert op een per-studie-basis. De studies worden weergegeven door een patroon, geïmplementeerd in de kern van de structuur. Dit resulteert in 13 studies bovenop elkaar, waardoor een zogenaamde Totempaal wordt gecreëerd. Om de interesse in studies visualiseren, beschikt elke studierichting over een LED-licht. Elke LED varieert in intensiteit. Hoe feller het licht is, des te meer interesse er is in de des betreffende studie. Het was mijn doel om een structuur te creëren dat communiceerde naar zowel studenten als docenten. Door hen een gevoel van verbondenheid te geven met potentiële nieuwe studenten.

 


 

EN:

The concept behind this installation is to create a structure that visualizes peoples interest in my university on a per-study-basis. Each study is represented by a pattern, implemented in the core of the structure. Resulting in 13 studies on top of each other, creating a so called Totem Pole. To indicate the amount of interest in studies, each studies is given a LED-light. All LED-lights vary in intensity. The brighter the light becomes, the more interest there is in that particular study. It was my goal to create a structure that could communicate to both students and professors, by giving them a sense of connection with potential new students.