Ramazan Barlas

ART / COBERCOHAL

ULTRAVIOLET

De bestemde esoterische klankkleur die Ramazan schept in zijn beeld dwingt ons tot een extensieve ontdekking van deze schemerige universums. De wonderlijke deformatie van grootte, materiaal en structuur bevragen onze positie over de eigen relatie tot de schaal van het subject en de schaal van onszelf. De kristallijne en abstracte geometrie van zijn werk maakt zich los van het beeld zelf, maar is ook nog geen onderdeel van onze fysieke realiteit. In deze “tussen realiteit” openbaart zich het werkelijke thema van het werk. Het gaat er immers niet om in welke schaal of in welke dimensie je dit werk ervaart (de extensieve ervaring), het gaat er om hoe en met welke intensiteit je deze fenomenen ondergaat (de intensieve ervaring).

www.ramazanbarlas.com