NICOLAS BERNIER

ART

Frequencies (light quanta)
Sound and light installation, 2014

NL:

Van Canadese geluidskunstenaar Nicolas Bernier tonen we Frequencies (light quanta), een object bestaande uit honderd als één 3D beeldscherm fungerende rij doorzichtige arcylpanelen dat muziek genereert die doet denken aan het werk van Ryoji Ikeda. Dit werk produceert steeds nieuwe vorm en geluidscomposities op basis van honderd verschillende van tevoren ingevoerde lichtbeelden en geluidsfragmenten. Bernier is geïnspireerd door kwantumfysica. De lichtbeelden en geluiden representeren de kleinste energiedeeltjes.
Frequencies (light quanta) is een generatief kunstwerk, maar het is ook als puur object van vervreemdende futuristisch afstandelijke schoonheid. De installatie doet denken aan een mogelijke serverruimte in een toekomstige fabriek of in een ruimteschip.
Nicolas Bernier creëert audiovisuele performances, musique concrète, live electronics improvisaties en videokunst. Hij won de Golden Nica bij Ars Electronica in 2013 met zijn werk Frequencies (A). Bernier doceert digitale muziek aan de universiteit van Montreal.

 


EN:

Of Candian sound artist Nicolas Bernier we present Frequencies (light quanta), an object made of a hundred screens functioning as one big 3D screen, which generates music that reminds of that of Ryoji Ikeda. This work produces new visual and musical compositions based on also a hundred different previously uploaded image and sound fragments. Bernier is inspired by quantum physics. The sounds and visuals represent the smallest energy particles.

Frequencies (light quanta) is a generative art piece, but it is also of an alienating futuristic distancing beauty all by itself. The installation reminds of a possible server space in a future factory or in a spaceship.
Nicolas Bernier creates audiovisual performances, musique concrète, live electronics improvisations and video art. He won the Golden Nica in 2013 with Frequencies (A). Bernier teaches digital music at the university of Montreal.
http://www.nicolasbernier.com/