NICK VERSTAND

ART / GROTE KERK

in collaboration with:

 

NL:

ANIMA van Nick Verstand was het hoogtepunt op de expo van SXSW in Austin USA onlangs, lange rijen bezoekers wachtten dagelijks om zich te vergapen aan deze installatie. In Nederland is ANIMA amper nog te zien geweest. Wij denken dat dit werk bij uitstek geschikt is om een centrale plaats in te nemen in de expositie, en wel in de Grote Kerk. Wij denken dat ANIMA niet of toch zeker weinig onderdoet voor de beroemde zon in Olafur Eliasson’s The Weather Project bij de Tate. In dit geval echter ervaart het publiek geen (gesimuleerd) natuurlijk fenomeen, maar wordt een illusie opgeroepen van een kunstmatige intelligentie zoals die vaak in science-fiction films te zien is, een AI die alles beheerst, alles hoort en alles ziet. Het resultaat is een mengeling van bewondering en ongemakkelijkheid bij het publiek.
ANIMA is een installatie die reageert op bewegingen van het publiek, waardoor de schijn wordt opgewekt dat het object intelligentie en zelfs emoties heeft. Vanwege de illusie van bewustzijn en leven die ANIMA oproept ziet de kunstenaar haar als een uitdaging voor bestaande opvattingen over hoe we communiceren, en voor hoe relaties tot andere mensen maar ook tot de wereld en objecten gevormd worden. De eigenschappen die we de bol van ANIMA toedichten zijn immers geheel op menselijke verwachtingspatronen gebaseerd.

www.nickverstand.com

 


 

EN:

ANIMA by Nick Verstand was the highlight of the SXSW exhibition in Austin, Texas. Huge crowds would wait in line daily to be amazed by this installation. Surprisingly ANIMA has barely been presented in the Netherlands yet. We think this work deserves to get a central, dedicated space in the GOGBOT exhibition, namely the Grote Kerk (the church). We think ANIMA is of a similar caliber as Olafur Eliasson’s famous sun in The Weather Project at the Tate. In the case of ANIMA however the audience does not experience an artificially reproduced natural phenomenon, but an illusion of an artificial intelligence (AI) like that in science fiction movies is created. We see an AI that seemingly controls, hears and sees everything. The work evokes a combination of admiration and unease.
ANIMA is an installation that reacts to movements by the audience, creating the appearance of an object that is intelligent and even emotional. Artist Nick Verstand sees the illusion of consciousness and life in ANIMA as challenges to existing ideas about communication and to the development of the relationships between people, the world and to objects within that world. The human characteristics we project on ANIMA are the entirely based on what we expect to happen.

www.nickverstand.com