MIKE PELLETIER

ART

NL:

Het werk van Mike Pelletier wordt gekenmerkt door pijnlijk vervreemdende vervormingen van het menselijk lichaam in vaak mierzoete kleuren. Performance Capture begint met een beeld van redelijk normaal uitziende lichamen die vervolgens op gruwelijke wijze vervormen. Pelletier is gefascineerd door de menselijke emotie. Het werk van deze kunstenaar toont voor ons een nieuwe vorm van Weltschmertz, waarin de pijn van een romantisch worstelen met de wereld wordt vervangen door een even pijnlijke romantische innerlijke strijd met de oprukkende cyborg in onszelf. De aantrekkingskracht van de gladde, felgekleurde beelden en de afstotende horror van de vervormende lijven maken dit werk fascinerend om naar te kijken. Net als bij horrorfilms is de kijkervaring al snel heel fysiek, en voel je de metamorfoses op het scherm bijna je eigen lijf binnendringen.
Het videokunstwerk Performance Capture bestaat uit twee delen, Part I en Part II. “De bewegingen zijn vastgelegd met open source motion capture‐technologie,” vertelt Pelletier in een interview. “Errors, glitches en vervormingen spelen een leidende rol in beide werken.” Pelletier werkt met de software MakeHuman, waarin een ontwerp begint met een androgyn lichaam dat op allerlei manieren gevormd en vervormd kan worden. Pelletier noemt het een “krachtig gereedschap, maar ook een heel rare manier om naar mensen te kijken.”
De Canadese Mike Pelletier werkt met 3D animatie en kinetische installaties. Zijn werk onderzoekt de verschillende manieren waarop het lichaam wordt gerepresenteerd in kunst en maatschappij. Met behulp van motion capture, body scanning en body tracking herinterpreteert hij naar eigen zeggen de klassieke portretkunst vanuit een posthuman esthetiek.

 


 

EN:

The work of Mike Pelletier is characterized by painfully alienating distortions of the human body is often sickly sweet colors. Performance Capture start with relatively normal looking bodies that quickly morph out of shape in a horrible way.Pelletier is fascinated by human emotion. The work of this artist to us is an example of a new form of ‘Weltschmertz’, in which a melancholically painful and romantic struggle with the world is replaced by an equally painful and romantic struggle with the rising cyborg in ourselves. The attraction of the smooth, brightly colored images and the repulsive horror of the distorted bodies make this work fascinating to watch. Like with horror movies the experience quickly becomes physical, and the metamorphoses on screen almost seem to enter your body.

The video work Performance Capture consists of two parts. “The works are centered around a series of open source motion capture sequences,“ Pelletier says in an interview. “Errors, glitches and distortions play heavily in both.” Pelletier uses the software MakeHuman. In it a design begins with an androgynous body that can be shaped and deformed in any way. Pelletier calls it a “powerful tool, but also a very strange way to look at people.”

Mike Pelletier works with 3D animations and kinetic installations. His work investigates the different ways in which the body is represented in art and society. According to Pelletier he re-interprets classical portrait art from a posthuman aesthetics with the help of motion capture, body scanning and body tracking.