MATTHEW PLUMMER-FERNANDEZ - JULIEN DESWAEF

ART

NL:

Hoe zal een kunstmatige intelligentie eventueel kunst leren maken? Waarschijnlijk doet zij dat net als menselijke kunstenaars, door goed te kijken wat er al is en daar op voort te borduren. Shiv Integer van Plummer Fernandez en Julien Deswaef laat zien hoe dat zou kunnen gaan. Shiv Integer is een software bot die open source 3D ontwerpen van het Internet plukt en daarna verschillende ontwerpen aan elkaar plakt tot een new object. De bot heeft al meer dan 300 ontwerpen gemaakt. Er worden er ongeveer twee per dag gemaakt.
Matthew Plummer-Fernandez is een Colombiaans-Britse kunstenaar woonachtig in Londen. Hij maakt speels kritische kunst die hij zelf “socio-cultural entanglements with technology” noemt. Hij runt een blog genaamd Algopop. Julien Deswaef is een Belgische kunstenaar woonachtig in New York die ook werkt onder het pseudoniem Juego. Hij werkt onder andere als VJ en software kunstenaar. Plummer-Fernandez en Deswaef werkten voor Shiv Integer samen in Github. Beide kunstenaars zijn ook bezig met het ontwerpen van generatieve benaderingen van 3D printing.

 


 

EN:

How does an artificial intelligence learn to make art? Probably they learn through looking at other art and departing from what they see out there, just like human artists. Shiv Integer by Matthew Plummer-Fernandez and Julien Deswaef shows how this could happen. Shiv Integer is a software bot that grabs open source 3D designs from the Internet and recombines them to create a new object. The bot has created more than 300 designs already. It makes about 2 per day.
Matthew Plummer-Fernandez is a Colombian-British artist living in London. He makes playful critical art he calls “socio-cultural entanglements with technology”. He runs a blog called algopop. Julien Deswaef is a Belgian artist living in New York working under the pseudonym Juego. He works as among others DJ and software artist/ Plummer-Fernandez and Deswaef collaborate for Shiv Integer on Github. Both artists also work on generative approaches to 3D printing.