Luuk van den Berg

ART / CONCORDIA

NL:

 

Tijdens zijn studie Grafisch Ontwerp kwam Luuk er al snel achter dat zijn interesse meer bij fotografie lag. Hij maakte steeds meer gebruik van fotografische beelden in zijn werk. Voor zijn afstudeerproject nam hij een sprong in het diepe en begon te werken aan zijn eerste fotodocumentaire. Hij verhuisde hiervoor naar Istanboel, waar hij nog steeds woont.

De laatste tien jaar heeft de Turkse maatschappij een verschuiving gezien van non-conservatief naar conservatief. Politieke veranderingen en de groeiende stem van de conservatieve Turken en hun leider zorgden voor groeiende polarisatie. De manier waarop de regering met harde hand om gaat met media en vrijheid van meningsuiting zorgde voor protesten en grote bezorgdheid bij de non-conservatieve Turken.

Dit werk toont het leven van een non-conservatief Turks meisje, Doğa, en haar worsteling met een snel veranderend Turkije. Een meisje dat alle hoop kwijt is geraakt op een goede toekomst in Turkije. Haar ervaringen zijn vermengd met beelden van het dagelijkse leven in Istanboel, gericht op de relatie tussen het land en haar inwoners.

Door gebruik te maken van documenten van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning maakt Luuk duidelijk wie het verhaal vertelt. Hij laat de beschouwer zien dat dit slechts één perspectief is. In essentie toont dit werk Luuk zijn proces van kennismaking met zijn nieuwe thuis, door de ervaringen en verhalen van Doğa en wat hij elke dag in Istanboel op straat ziet.

 

www.luukvdberg.com

 


 

EN:

 

During his studies in Graphic Design Luuk quickly realised that he was more interested in photography. He started using photographic images in his work more and more. For his graduation project he took a leap and went to work on his first photographic documentary. This resulted in him moving to Istanbul, where he still lives.

The last decade Turkish society has seen a big shift from non-conservative to conservative. Political changes and the rising voice of the conservative Turks and their leader resulted in growing polarisation. The governments crackdown on media and free speech sparked protests and concern with the non-conservative Turks.

This work shows the life of a non-conservative Turkish girl, Doğa, and her stuggles with a rapidly changing Turkey. A girl who is losing all hope for a bright future in Turkey. Her experiences are mixed with photographs of every day life in Istanbul, focussing on the relationship between the country and its inhabitants.

By using the documents of his application for residency Luuk makes clear who is telling the story, confronting the viewer that this is merely one perspective. Essentially it is Luuks process of getting to know his new home, through the stories and experiences of Doğa and what he sees on the streets of Istanbul every day.

 

www.luukvdberg.com