Heidi Hörsturz

ART / COBERCOHAL

NL:

_Sex Trashart Attacks! Cybercat Masturbation! Unicorn deconstruction!_
“Heidi Hörsturz” werkt op het terrein van audiovisuele optredens, video en geluidskunst. Haar animaties, optredens en installaties combineren hedendaagse kunst en moderne trash-esthetiek. Ze heeft vinyl en audiotapes van geluidskunst in een beperkte oplage uitgebracht, daarin worden de verbindingen tussen lawaai, kunstmatige overstimulatie en bedachte visuele associaties onderzocht.

Een van de aandachtspunten in haar werk is het verlangen van de hedendaagse maatschappij om meer overstimulatie te krijgen bij een krimpende aandachtsspanne. De zoektocht naar schokkende informatie en seksuele inhoud, en de behoefte aan een kleurrijke wereld probeert de huidige neerslachtigheid te vervangen. Het onderdrukken van zelfreflectie met audiovisuele hersenaanvallen weerspiegelt een streven naar een kunstmatig geconstrueerde wereld. Een digitaal orgasme waarbij de emotionele relaties boven de natuurlijke omgeving gaan.

heidihoersturz.blogspot.nl


 

EN:

_Sex Trashart Attacks! Cybercat Masturbation! Unicorn deconstruction!_
“Heidi Hörsturz” is working in the fields of audiovisual performance, video and soundart. Her animations, live shows and installations combining contemporary art and modern trash aesthetics. She published a series of limited soundart vinyls and audiotapes which researches the connection of noise, artificial overstimulation and
constructed visual associations.

One of the thematic emphasis of her work is the desire of the contemporary society to get more overstimulation in rapidly shrinking attention spans. The search for shocking informations and sexual content and the yearning for a colourful world tries to replace the current depression. The repression of self-reflection with audiovisual brain
attacks represents a striving for an artificially constructed world. A digital orgasm that overlays the emotional relations to the natural enviroment.
heidihoersturz.blogspot.nl