Fran Hoebergen

ART / COBERCOHAL

NL:

De Spacebak64 is een interactief audio-object. U wordt uitgenodigd om een podium te betreden. Een grote katheder met smakelijk gekleurde bolletjes verwelkomen U… Planeten? Snoepjes? Schuw niet en voel, grijp ze zachtjes vast, draai en U wordt verrast. Elk bolletje is uniek en ze maken eigenzinnige muziek. U wordt een machtig personage in een sculptuur. Wat betekent deze positie, voor jou en de mensen die je plotseling zien staan? Wie stuurt wat aan? Het personage zijn publiek? Of het object zijn personage? Waarom zijn sommige geluiden zo aangenaam en tegelijk irritant?

 


EN:

The Spacebak64 is an interactive audio-object. You are invited to tread on a stage. Big lectern with tastefully colored spheres welcome you… Planets? Candy? Don’t be shy and feel, grab them carefully, twist, turn and you’ll be surprised. Every sphere is unique and they make quirky music. You become a powerful personage in a sculpture. What does this position mean, to you and to the people that all of a sudden see you standing there? Who is controlling who? Is the personage controlling it’s audience? Or is the object controlling the personage? And why are some sounds so pleasing yet annoying?