Florian Cramer

SYMPOSIUM / TALKS

NL:

Florian Cramer
– docent toegepaste kunsten en mediatheoricus

De van oorsprong Duitse schrijver Florian Cramer werd bekend met een prijswinnende doctoraalstudie over de poëzie van programmeertaal in een historische context. Sinds 2006 woont en werkt hij in Rotterdam, waar hij les geeft aan de Willem de Kooning academie. Hij is bestuurslid van underground kunstruimte De Player en organiseert regelmatig evenementen bij WORM, zoals het Zine Fest  en de Parallelle Universiteit. Cramer zit daarnaast onder andere in het bestuur van het kunsttijdschrift Open.
We nodigen bij uitzondering Florian Cramer voor de tweede keer op een rij uit als GOGBOT spreker vanwege zijn zeer specifieke en originele kijk op de Singularity en het Post-Singularity tijdperk dat hierop volgt. Tijdens de voorbereidende discussie over het GOGBOT thema van dit jaar bij TEC ART in WORM, Rotterdam, legde Cramer uit dat volgens de Singularity volgens hem niet zal gebeuren omdat machines slimmer worden, maar omdat de mensheid dommer wordt. Wat we in feite moeten zien te voorkomen is een algehele stupide houding ten opzichte van technologie, waarbij we bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor cruciale zaken over laten aan bedrijven die puur uit winstoogmerk werken. We vragen Florian Cramer zijn visie uit te breiden naar ontwikkelingen in het culturele veld.

 


 

EN:

Florian Cramer

-professor applied arts and media theoretician

The German critic Florian Cramer gained fame through his prize winning doctoral thesis about the poetry of programming languages in a historical context. He lives and works in Rotterdam since 2006, where he teaches at the Willem de Kooning Academie. He is a board member of the underground art space De Player and regularly organizes events at WORM, like the Zine Fest and the Parallel University. Cramer is also a board member of the art magazine Open.
We invite Florian Cramer as a speaker for GOGBOT again because of his very specific and original view of the Singularity and the following Post-Singularity era. During the preliminary discussion about the GOGBOT theme at TEC ART in Rotterdam this year Cramer explained how the Singularity will not happen because machines get smarter than humans, but because humanity gets dumber. The issue we face is that we must prevent a stupid attitude towards technology, in which we leave the responsibility for crucial matters to an industry that is only interested in making profit. We ask Florian Cramer to expand his views to the cultural field.