Daniel Mulder

ART / COBERCOHAL

Livestock Electronics

in samenwerking met: Johan Cornelissen

 

NL:

De jongens van LiveStock Electronics werken samen sinds Januari 2016, maar hebben al grootse plannen voor hun modulaire synth bedrijf. Het is te merken dat hun “modules” als meer bedoeld zijn dan alleen muziek instrumenten. Sterk geïnspireerd door de chiptune and DIY-scene, sporen ze gebruikers aan om hun modules aan te passen, zien ze beperkingen als een bron van creativiteit en voegen ze een vermakelijk aspect toe in hun visuele ontwerpen. Ze combineren wetenschap, muziek en technologie in een fictieve wereld (geïnspireerd door echte gebeurtenissen) waarin veedieren zweven in de ruimte.

 


 

EN:

The guys at LiveStock Electronics started working together since January 2016, but already have big plans for their modular synth company. It is noticeable that their “modules” are meant to be more than just musical instruments. Heavily inspired by the chiptune and DIY-scene, they support users in modifying their modules, see constraints as a source of creativity and add an entertaining element in their visual designs. They combine science, music and technology in a fictional world (inspired by real events) where livestock is floating in space.