100% FAT

ART / OUDE MARKT

NL:

Speciaal voor GOGBOT 2016 slaan 100%FAT, Milchbar en Braingine de handen ineen. Het eindresultaat; een retro-bit zombie simulator waarin jij de zombie bent. Deze zombie sim wordt geprojecteerd op de Grote Kerk, zodat iedereen mee kan genieten van het bloedbad. Gebaseerd op een bestaande game van Braingine zal de zombie simulator worden voorzien van custom input-devices om de zombie ervaring te optimaliseren.

Infecteer de stad, verspreid dood en verderf en maak nieuwe vrienden!
EN:

Especially for GOGBOT 2016 100% FAT, Milchbar and Braingine join forces. The end result; a retro-bit zombie simulator in which you are the zombie. This zombie sim will be projected on the ‘Grote Kerk’, so everyone can enjoy the carnage. Based on an existing game of Braingine the zombie simulator will be provided with custom input devices in order to optimize the zombie experience.

Infect the city, spread death and destruction and make new friends!