Vesna Manojlovic

NL:

Vesna Manojlovic

‐ netwerkspecialist en lid van de Amsterdamse hackerspace Techinc

Manojlovic studeerde computerwetenschappen en informatica aan de universiteit van Belgrado. In 1999 kwam zij naar Amsterdam waar zij ging werken voor RIPE, de Europese Internetip‐adresbeheerder. Manojlovic is heel actief binnen de hackergemeenschap. De ontwikkelingen binnen de internationale netwerkpolitiek brachten haar er toe zich aan te sluiten bij de Uncivilization beweging, waarin mensen proberen onafhankelijk van gereguleerde infrastructuren te leven.
Vesna Manojlovic heeft de afgelopen jaren veel presentaties gegeven over de ontwikkeling van het Internet, die volgens haar zorgwekkend is. Manojlovic denkt dat er binnen afzienbare tijd geen vrij Internet meer zal bestaan, en dat ook andere belangrijke infrastructuren in de problemen komen. Naar aanleiding van haar oproep voor deelnemers voor een alternatief ‘prepper’/hacker camp naar Uncivilization model, bij het Chaos Communication Camp vorig jaar, leek het ons goed haar uit te nodigen voor deze aflevering van GOGBOT. Manojlovic vertelt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy en surveillance op het Internet en de groeiende groep mensen die zich van de mainstream technologische samenleving probeert af te keren.

 


 

EN:

Vesna Manojlovic
– network specialist and member of Amsterdam hackerspace Techinc

Manojlovic studied computer science and informatics at the University of Belgrade. In 1999 she came to Amsterdam, where she started working at the European network coordination center. Manojlovic is very active within the hacker community. Developments within international network politics made her connect with the Uncivilization movement, a movement of people that try to live outside regulated infrastructures.
Vesna Manojlovic has given many presentations about the development of the Internet, which she sees as problematic. Manojlovic beliefs a free Internet will cease to exist soon, and that also other important elements of our society’s infrastructures are at risk. After her call for participants for an alternative ‘prepper’/hacker camp according to Uncivilization model at the Chaos Communication Camp last year it seemed like a good idea to invite her to GOGBOT. Manojlovic will talk about the most recent developments in the area of privacy and surveillance online and about the growing number of people that try to turn away from the mainstream technological society.

Josephine Bosma

NL:

Josephine Bosma
– kunstcritica gespecialiseerd in kunst en nieuwe media

Haar werk is internationaal gepubliceerd in onder andere Mute, Metropolis M en Kunstforum. In 2011 verscheen haar boek Nettitudes over kunst en het Internet. Zij is in 2015 deel van de jury voor de grootste prijs voor internetkunst, de Prix Net Art.


EN:

Josephine Bosma

– art critic specialized in art and new media

Her work is published internationally in for example Mute, Metropolis M and Kunstforum. In 2011 her book Nettitudes about art and the Internet was published. In 2015 Bosma was part of the jury of the Prix Net Art, the most substantial prize for Internet art.

Florian Cramer

NL:

Florian Cramer
– docent toegepaste kunsten en mediatheoricus

De van oorsprong Duitse schrijver Florian Cramer werd bekend met een prijswinnende doctoraalstudie over de poëzie van programmeertaal in een historische context. Sinds 2006 woont en werkt hij in Rotterdam, waar hij les geeft aan de Willem de Kooning academie. Hij is bestuurslid van underground kunstruimte De Player en organiseert regelmatig evenementen bij WORM, zoals het Zine Fest  en de Parallelle Universiteit. Cramer zit daarnaast onder andere in het bestuur van het kunsttijdschrift Open.
We nodigen bij uitzondering Florian Cramer voor de tweede keer op een rij uit als GOGBOT spreker vanwege zijn zeer specifieke en originele kijk op de Singularity en het Post-Singularity tijdperk dat hierop volgt. Tijdens de voorbereidende discussie over het GOGBOT thema van dit jaar bij TEC ART in WORM, Rotterdam, legde Cramer uit dat volgens de Singularity volgens hem niet zal gebeuren omdat machines slimmer worden, maar omdat de mensheid dommer wordt. Wat we in feite moeten zien te voorkomen is een algehele stupide houding ten opzichte van technologie, waarbij we bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor cruciale zaken over laten aan bedrijven die puur uit winstoogmerk werken. We vragen Florian Cramer zijn visie uit te breiden naar ontwikkelingen in het culturele veld.

 


 

EN:

Florian Cramer

-professor applied arts and media theoretician

The German critic Florian Cramer gained fame through his prize winning doctoral thesis about the poetry of programming languages in a historical context. He lives and works in Rotterdam since 2006, where he teaches at the Willem de Kooning Academie. He is a board member of the underground art space De Player and regularly organizes events at WORM, like the Zine Fest and the Parallel University. Cramer is also a board member of the art magazine Open.
We invite Florian Cramer as a speaker for GOGBOT again because of his very specific and original view of the Singularity and the following Post-Singularity era. During the preliminary discussion about the GOGBOT theme at TEC ART in Rotterdam this year Cramer explained how the Singularity will not happen because machines get smarter than humans, but because humanity gets dumber. The issue we face is that we must prevent a stupid attitude towards technology, in which we leave the responsibility for crucial matters to an industry that is only interested in making profit. We ask Florian Cramer to expand his views to the cultural field.

Jochem van der Spek

NL:

Jochem van der Spek

– software developer en kunstenaar

Studeerde media design aan de HKU en kunstmatige intelligentie aan de UvA. Jochem van der Spek werkt sinds 1996 als kunstenaar. Hij ontwikkelde ook games en heeft sinds kort een eigen bedrijf voor software ontwikkeling. Van der Spek werkte veelvuldig met Remko Scha samen. Werk van Jochem van der Spek is dan ook in de Tribute to Remko Scha expositie bij Tetem te vinden.
Wij vragen Jochem van der Spek in te gaan op de theoriën van Remko Scha over zijn ideaal van een kunstmatige kunst. Volgens Scha zouden machines veel beter dan wij in staat zijn het hele spectrum van beeld en geluid voor de kunsten in te zetten. Mensen zouden zich teveel laten leiden door wat ze al kennen. Van der Spek gaat in op deze theorie en plaatst er kanttekeningen bij. Volgens hem zouden mensen het overgrote deel van de kunstvormen die machines produceren helemaal niet als kunst of zelfs als vorm an sich kunnen herkennen. De vraag is wat een dominante positie van de machine in de samenleving in culturele zin voor consequenties zou kunnen hebben.

 


 

EN:

Jochem van der Spek

– software developer and artist

Studied media design at the HKU and artificial intelligence at the UvA. Jochem van der Spek works as an artist since 1996. He developed games and since recently runs a company for software development. Van der Spek frequent collaborated with Remko Scha. Work by Jochem van der Spek is in the Tribute to Remko Scha exhibition at Tetem.
We ask Jochem van der Spek to discuss the theories of Remko Scha concerning his ideal of an artificial art. According to Scha machines would be more capable than us humans to apply the entire spectrum of sound and visuals for the arts. Humans would be predisposed to make something that looks and feels familiar. Van der Spek talks about this theory of which he is slightly critical. He thinks people would not recognize most of the art forms machines would produce as art or anything else of significance. If machines occupy the most important positions in society, what would the cultural consequences be?

Vanessa Evers

NL:
Vanessa Evers

– professor computerwetenschappen en specialist in mens -machine interactie

Evers onderzoekt hoe mensen interacties aangaan met autonome objecten zoals robots of andere machines. Ze focust zich voornamelijk op de acceptatie van robots in de samenleving en hoe robots tot sociale wezens kunnen worden gemaakt. Evers is een internationaal werkende specialist op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie. Zij geeft regelmatig advies en presentaties over dit onderwerp. Vorig jaar was zij een waardevol lid van de Blink Youngblood prijs voor jong kunstenaarstalent.
Voor een echte insider kijk vragen we Vanessa Evers haar visie te geven op de Singularity voorspelling. Evers kent de huidige stand van zaken in deze technologieën, en kan ook met redelijkheid voorspellen wat haalbaar is. Zo kan zij bijvoorbeeld vertellen of de huidige opmars van robots een echte AI revolutie inluidt of dat er sprake is van een zogenaamde kunstmatige kunstmatige intelligentie. Bij de laatste is er geen sprake van een zich zelf ontwikkelende technologische entiteit, maar van een machine die keurig voorgeprogrammeerde taken uitvoert. Niettemin kan ook deze laatste voor grote veranderingen in cultuur en maatschappij zorgen.

 


 

EN:

Vanessa Evers
– professor computer science and specialist in human machine interaction
Evers researches how humans interact with autonomous objects such as robots and other machines. She focuses mostly on the acceptance of robots in society and on how robots could be made social entities. Evers works internationally as specialist in the area of robotics and artificial intelligence. She regularly advises and lectures on this topic. Last year she was a valuable member of the Blink Youngblood award for young art talent at GOGBOT.
We ask Vanessa Evers to give us her insider view on the Singularity prediction. Evers knows the present state of affairs in the relevant technologies and she can give a reasonable estimation of what is feasible. She can tell us whether the current development of robots is a genuine artificial intelligence revolution or whether we should speak of an artificial artificial intelligence in this case. In case of the latter there is no self-learning technological entity, but a machine that simply follows pre-programmed orders. Of course the latter could also generate major changes in society.